Program izobraževanja sodnikov o konkurenčnem pravu EU Inštitut za primerjalno pravo
Program izobraževanja

1. Seminar o aktualnih temah konkurenčnega prava EU

Petek, 4. oktober 2013, Pravna fakulteta v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana
 • prof. dr. Peter Grilc, Nedavni razvoj na področju zlorab prevladujočega položaja in kartelizacije
 • prof. dr. Matjaž Tratnik, Dovoljene omejitve po členu 101/3 PDEU
 • doc. dr. Aleš Ferčič, Državne pomoči: Javno financiranje storitev splošnega gospodarskega pomena
 • doc. dr. Klemen Podobnik, Izključevalne zlorabe
 • doc. dr. Ana Vlahek, Nedavni razvoj na področju zasebnega uveljavljanja evropskega konkurenčnega prava
 • doc. dr. Meta Ahtik, Glavne gospodarske metode kvantifikacije škode zaradi protikonkurenčnih praks

 

2. Delavnica o državnih pomočeh

Petek, 18. oktober 2013, Pravna fakulteta v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana
 • prof. dr. Peter Grilc, Pomen in vloga pravil o državnih pomočeh v pravnem sistemu EU
 • Študija primerov Linde, Ryanair, Adria-Wien Pipeline (moderator prof. dr. Peter Grilc)
 • Študija primerov PreussenElektra, Stardust Marine, Altmark, Vizcaya, Ladbroke (moderator doc. dr. Aleš Ferčič)
 • doc. dr. Ana Vlahek, doc. dr. Klemen Podobnik, Predstavitev okvirov zasebnopravnega uveljavljanja pravil državnih pomoči
 • Študija primerov s področja državnih pomoči pred nacionalnimi sodišči držav članic EU
  (moderatorja doc. dr. Ana Vlahek, doc. dr. Klemen Podobnik)

 

3. Delavnica o antitrustu

Petek, 15. november 2013, Pravna fakulteta v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana

 • Študija posamičnih primerov v praksi UVK in EK: Analiza materialnopravnih vprašanj v primerih Festival Ljubljana (2001), Elektrokartel (2008), ZBS – bankomati (2007), Lekarniška zbornica (2005), GZS, Združenje za tisk in medije (2005), Car Glass (2008), Microsoft (2007), Euribor/Libor (2013) (moderatorja prof. dr. Peter Grilc in doc. dr. Klemen Podobnik)
 • Študija posamičnih primerov EK in nacionalnih organov za varstvo konkurence: Analiza materialnopravnih vprašanj v primerih Cardiff Bus (2008) in Post Danmark (2012) (moderatorja prof. dr. Peter Grilc in doc. dr. Klemen Podobnik)
 • Študija posamičnih primerov iz prakse: Odškodninske tožbe v primerih kršitev antitrusta (moderatorki doc. dr. Ana Vlahek in doc. dr. Meta Ahtik)
 • Kaj zahtevati od sodnega izvedenca? (moderatorki doc. dr. Ana Vlahek in doc. dr. Meta Ahtik)

 

4. Seminar in delavnica o konkurenčnem pravu EU

Petek, 14. februar 2014, Ekonomska fakulteta Univerze v Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
 • Doc. dr. Jasminka Pecotić Kaufman, Sudovi u Republici Hrvatskoj i primjena prava tržišnog natjecanja Europske unije
 • Dr. Vlatka Butorac Malnar, Otkrivanje dokaza prema Nacrtu Direktive o pravilima naknade štete kod kršenja odredbi propisa o tržišnom natjecanju
 • Doc. dr. Klemen Podobnik, Isključujuće zlouporabevladajućeg položaja - odbijanje poslovanja
 • Prof. dr. Peter Grilc, Nedavni razvoj u području zlouporabe vladajućeg položaja i kartelizacije
 • Prof. dr. Peter Grilc, doc. dr. Klemen Podobnik, doc. dr. Ana Vlahek, Studija slučaja sa područja antitrusta: Linde, Ryanair, Adria-Wien
 • Doc. dr. Ana Vlahek, Pravna analiza slučaja Competition Appeals Tribunala: 2 Travel plc (in liquidation) protiv Cardiff Bus ltd

 

5. Znanstvena konferenca o uporabi konkurenčnega prava EU pred nacionalnimi sodišči

Petek, 6. junij 2014, Pravna fakulteta v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana
 • prof. dr. Peter Grilc, Privatizacija in konkurenčno pravo EU v sodni praksi
 • prof. dr. Matjaž Tratnik, Razmerje med konkurenčnim pravom EU in konkurenčnim pravom držav članic: kdaj morajo nacionalni organi uporabiti konkurenčno pravo EU?
 • doc. dr. Ana Vlahek, Sodelovanje nacionalnih sodišč z organi za varstvo konkurence pri uporabi konkurenčnega prava EU
 • Aleksandra Mitić, Razkritje listin iz programa prizanesljivosti v zasebnih tožbah
 • Đorđe Grbović, Pasti uporabe konkurenčnega prava v sodni praksi
 • dr. Gregor Langus, Vloga ekonomije v konkurenčnopravnih postopkih pred sodišči
 • doc. dr. Klemen Podobnik, Splošni sodniki na (minskem) polju konkurenčnega prava: potrebujemo specializirano sodišče?


 
Vse pravice pridržane Konkurencnopravo.eu
Produkcija Sinus IKS