Program izobraževanja sodnikov o konkurenčnem pravu EU Inštitut za primerjalno pravo
Projektni partnerji

 

Glavni sofinancer projekta:

Glavni sofinancer projekta:

 
Vse pravice pridržane Konkurencnopravo.eu
Produkcija Sinus IKS